همانطور که میدانید اتاق خواب کودک از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا محل فعالیت و رشد و بالندگی آن است و باید  فضای زیبا و امنی برای استراحت باشد و همچنین  سرگرم کننده و جذاب باشد.

فضای اتاق باید مکانی شاداب و تشویق کننده برای انجام فعالیت و مهارت فرزندانمان باشد. دکوراسیون اتاق باید به گونه ای باشد که تمایل کودک برای ماندن در اتاق افزایش یابد  و اینکه موجب ترس  و  فرار  او از اتاق نگردد.