همانطور که میدانید رنگ یاسی یک رنگ آرام است که از ترکیب دو رنگ سفید بنفش حاصل شده است. به دلیل روشن بودن رنگ نشاط و ارامش خاصی را موجب میشود.

رنگ بنفش نشاگر شادابی, شکوه, لطافت و زیبایی است. این رنگ در حال حاضر خیلی مدرن و رایج است و گزینه ی مناسبی برای اتاق خواب میباشد.