Menu
Your Cart

گزارش تحویل

(در موارد ثبت سفارش و خرید از 20 دکور) مراحل ثبت سفارش، اقدام  برای بارگیری و سایر مراحل سفارش تا خرید از طریق پنل خرید شما اعلام می گردد. در مواقعی نیز از طریق پیامک و تماس تلفنی اطلاع رسانی های مهم صورت می گیرد. اما در نظر داشته باشید 20 دکور هیچگاه از مشتریان خود مبلغ را از طریق پیامک در خواست نمی کند. در صورتی که نیاز به واریز مبلغی به حساب 20دکور باشد باید از طریق تماسی که با دفتر 20 دکور به شماره 02188820084 صورت می گیرد انجام شود. لطفا مراقب هرگونه فعالیت مشکوک باشید و سعی نمائید خرید را از طریق سایت 20 دکور انجام دهید.