Menu
Your Cart

مجوزهای قانونی

فروشگاه اینترنتی 20 دکور از روز نخست خود را ملزم به رعایت حقوق مصرف کننده و همچنین فعالیت در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران دانسته و می داند. از این رو و باتوجه به تازه بودن کسب و کارهای اینترنتی و نبود قوانین لازم در این زمینه، همواره به دنبال مسیرهای قانونی و رسمی بوده و مجوزهای مختلف و مرتبط به نوع کسب و کار خود را دریافت نموده است. در حال حاضر نیز مجوزهای ای نماد(وزارت صنعت-معدن-تجارت)، نشان (وزارت ارشاد) و ای-انجمن (انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی) را دارا است. تصویر زیر نیز مجوز کسب و کار از سمت ای-انجمن را مشاهده می فرمائید.