×
آیا سوالی دارید؟
با خانم عاشوری آنلاین گفتگو کنید
Trolltunga Norway

مبل کلاسیک

نوشته شده توسط مبینا ابراهیمی 2017/11/05 15:55:42 0 نظرات طراحی دکوراسیون,پذیرایی و اتاق نشیمن,مبل استیل،کلاسیک،سلطنتی,

کلمه کلاسیک تداعی کننده فضایی بادکوراسیون اصولی ومنظم است که هرجز ازاین دکوراسیون باقاعده ونظم خاصی چیده شده است.همه چیزدراین فضاقابل پیش بینی است وهیچ قسمتی رانمی توان جداوناهمگون از سایرقسمت های این دکوراسیون مشاهده نمود.اگرچه درظاهراین سبک الهام ازگذشته ملموس است امادرواقع هدف چیزی جز راحتی درخانه نمی باشد.تک تک عناصرحسی آشنادارندوهریک به طوردقیق ومنظم درجای خودقرارگرفته اند.

سبک کلاسیک

متاسفانه طراحی داخلی این سبک باتیره گی وازمدافتادگی دچاربدنامی شده است امابارعایت نکاتی ساده می توان دکوراسیون خود را زیبا،شیک وبسیارجذاب نمود.هنگام استفاده ازمبلمان کلاسیک بابه کارگیری اصل تقارن وچینش به سبک جفت بودن می توان زیبایی خاصی رابه دکوراسیون منزل بخشید.هم چنین بااستفاده ازترکیب رنگهای درخشان تروروشن ترمی توان همواره دکوراسیون منزل را تازه وزنده نگه داشت.که دراین نوع دکوراسیون مبلمان نقش پررنگی راایفامی کند مادراینجا می خواهیم مبلمان کلاسیک رابه شمامعرفی کنیم.

        نوع جنس مبلمان کلاسیک

دراین نوع مبلمان استفاده ازچوب هایی مانندفندق وگردو و راش مرسوم است وبه دلیل پیچیدگی های فراوان ونیازبه دقت بالانمی توان ازچوب هایی مانندملامیه وچوب روس وام دی اف استفاده کرد.

طراحی مبل کلاسیک

درطراحی مبلمان کلاسیک ازگل های تودرتودرقسمت تاج ،دسته وحتی  پایه های ان استفاده می شودکه علاوه برزیبایی خاص ومنحصربفردموجب آرامش نیزخواهدشد.

دراین مبلمان ازرنگ هایی مانندفندقی،سفیدو...که می توان به صورت رنگ بندی یابه صورت ورقه های طلاکوب شده استفاده کرد.

قیمت مبل کلاسیک

باتوجه به ظرافت وپیچدگی که درطراحی این نوع مبلمان وجوددارد وهم چنین نوع اجناس به کاررفته درساخت آن درمقایسه باسایرانواع دیگرمبلمان،مبل کلاسیک داری قیمت بالاتری می باشد.ولی اگربا هزینه ای که برای خرید مبل درنظرگرفته اید می توانیدمبل کلاسیک راخریداری کنید.هرگزدرخریدآن شک نکنید.

هنگام خریدمبل کلاسیک بایدبه این نکته توجه نمود که این نوع مبلمان نیازبه فضای مناسب برای چیدمان دارند پس اگرشمافضای کافی برای این نوع مبلمان رادرمنزلتان داریدمی توانیداین دکوراسیون رادرمنزلتان پیاده کنید.

ازدیگرنکاتی که بایددرهنگام خریدمبلمان کلاسیک وسلطنتی رعایت نموداین است که ترکیب رنگ طلایی برای چوب مبلمان است.مبل سلطنتی درمنزل احساس انتیک وقدیمی بودن رادرخانه ی شما می آفریند.باتمرکزودقت برروی اجزای این نوع مبل خواهیددیدکه کاردست می باشد.ویژگی متمایزکننده این سبک مبل هنردستی است که درآن به کاررفته است.این مبل به دلیل منحصربفردبودن درطراحی ورنگ ونوع چوب ببیننده رامجذوب می کند.

مبل کلاسیک رامی توان ترکیبی ازمبلمان راحتی وسلطنتی دانست ولی درجایگاه خودنقش به سزایی رادربازارمبلمان ایفامی کند.نمای ظاهری مبل کلاسیک به مبل سلطنتی شباهت داردولی برخلاف مبل سلطنتی داری نشیمن هفت نفره میباشد همچنین ازنظرنشیمن و رویه کوبی مبلمان کلاسیک همانندمبلمان راحتی بوده.وهمانندمبلمان استیل،مبلمان کلاسیک نیز شامل ست نهارخوری مخصوص به خود می باشد.

درزیرتصاویری ازمبلمان کلاسیک را باهم مشاهده میکنیم.


نظر بدهید