×
آیا سوالی دارید؟
با خانم همتی آنلاین گفتگو کنید
Trolltunga Norway

آکاژو

زیبایی و استحکام
مبل راحتی | مبل ال | مبل راحتی تخت خواب شو
نمایش:
مرتب کردن براساس:

میز پذیرش آکاژو مدل موکا

میز پذیرش و کانتر آکاژو مدل موکا(CR510)دارای صفحه دوبل کامل 32 میلیمتری است.بخش الحاقی روی پیشخوان از جنس AGT می باشد.طول:220 سانتی مترعرض:140 سانتی م..

4,000,000 تومان

میز کار گروهی آکاژو مدل لاندا

میز کار گروهی آکاژو مدل لاندا (WS470)میز کارگروهی چهار نفره لاندا تمام ملامینه می باشد.دارای صفحه دوبل 32میلیمتری و پایه های فلزی با مقطع مثلثی است.دا..

8,950,000 تومان

میز کار گروهی آکاژو مدل رامون

میز کار گروهی آکاژو مدل رامون (WS390)میز کارگروهی چهار نفره رامون تمام ملامینه بوده و هر میز دارای یک فایل سه کشو می باشد.دارای صفحه و پایه و ال میز ه..

8,700,000 تومان

میز کنفرانس آکاژو مدل اکسین

میز کنفرانس آکاژو مدل اکسین(CF600)میز کنفرانس اکسین 19 نفره بودهصفحه ها و پایه های آن تمام دوبل 32میلیمتری می باشد.دارای داکت است.طول میز: 655 سانتی م..

12,500,000 تومان

میز کنفرانس آکاژو مدل اکسینII

میز کنفرانس آکاژو مدل اکسینCF700) II)میز کنفرانس اکسین2,  19نفره بودهصفحه ها و پایه های آن تمام دوبل 32میلیمتری می باشد.بدون داکت است.طول میز: 65..

10,400,000 تومان

میز کارشناسی آکاژو مدل نسیم

میز کارشناسی آکاژو مدل نسیم (PE475)تمام ملامینه  است.دارای صفحه و پایه دور دوبل بوده و دارای ال غیر متصل است.طول میز:140 سانتی مترعرض میز:140 سان..

1,620,000 تومان

میز کارشناسی آکاژو مدل سیمپل

میز کارشناسی آکاژو مدل سیمپل (PE420)تمام ملامینه است.دارای پایه دوبل کامل و صفحه دور دوبل می باشد.طول میز:120 سانتی مترعرض میز:60 سانتی مترارتفاع میز:..

740,000 تومان

میز کارشناسی آکاژو مدل نریمان

میز کارشناسی آکاژو مدل نریمان (PE310)تمام ملامینه است.دارای جای کیس است.دارای پایه دوبل کامل و صفحه دور دوبل می باشد.طول میز:160 سانتی مترعرض میز:77 س..

1,400,000 تومان

میز کنفرانس آکاژو مدل شبنم

میز کنفرانس آکاژو مدل شبنم(CF150)میز کنفرانس شبنم 13 نفره بودهبخش الحاقی جلوی میز از جنس AGT است.دارای پایه های فلزی با مقطع قوطی می باشد.دارای صفحه م..

10,800,000 تومان

میز کارشناسی آکاژو مدل روشا

میز کارشناسی آکاژو مدل روشا (PE485)تمام ملامینه 16 میلیمتری است.دارای یک کشو و یک کمد و جای کیس است.طول میز:120 سانتی مترعرض میز:60 سانتی مترارتفاع می..

1,040,000 تومان

میز کار گروهی آکاژو مدل امگا

میز کار گروهی آکاژو مدل امگا (WS475)میز کارگروهی چهار نفره امگا تمام ملامینه می باشد.دارای صفحه دوبل 32میلیمتری و پایه های فلزی کروم است.دارای دیوایدر..

6,250,000 تومان

میز کنفرانس آکاژو مدل ملل

میز کنفرانس آکاژو مدل ملل(CF180)میز کنفرانس دیپلمات 11 نفره بودهصفحه ها و پایه های آن تمام دوبل 32میلیمتری و تمام ملامینه می باشد.کتیبه جلوی آن از جنس..

8,100,000 تومان

میز کنفرانس آکاژو مدل اجلاس

میز کنفرانس آکاژو مدل اجلاس(CF100)میز کنفرانس اجلاس 27 نفره بودهصفحه ها و پایه های آن از جنس ملامینه تمام دوبل  32میلیمتری می باشد.داکت روی میز و..

24,000,000 تومان

میز کنفرانس آکاژو مدل کوروش

میز کنفرانس آکاژو مدل کوروش(CF902)میز کنفرانس کوروش 10 نفره بودهصفحه ها و پایه های آن تمام دوبل 32میلیمتری می باشد.دارای داکت بوده و با ترکیب ام دی اف..

8,100,000 تومان

میز کارشناسی آکاژو مدل رانا

میز کارشناسی آکاژو مدل رانا (PE410)تمام ملامینه است.دارای پایه دوبل کامل و صفحه دور دوبل می باشد.طول میز:120 سانتی مترعرض میز:60 سانتی مترارتفاع میز:7..

1,000,000 تومان

میز پذیرش آکاژو مدل دومینو یک

میز پذیرش و کانتر آکاژو مدل دومینو یک(CR121)دارای صفحه و پایه دوبل کامل 32میلیمتری می باشد.از جنس تمام ملامینه است.طول:140 سانتی مترعرض:75 سانتی مترار..

1,950,000 تومان

میز کنفرانس آکاژو مدل چارسو

میز کنفرانس آکاژو مدل چارسو(CF530)میز کنفرانس کوروش 8 نفره بودهصفحه ها و پایه های آن تمام دوبل 32میلیمتری و تمام ملامینه می باشد.طول میز: 140 سانتی مت..

2,980,000 تومان

میز کار گروهی آکاژو مدل گاما

میز کار گروهی آکاژو مدل گاما (WS460)میز کارگروهی چهار نفره گاما تمام ملامینه می باشد.دارای صفحه دوبل 32میلیمتری و پایه های فلزی با مقطع مثلثی است.دارا..

7,800,000 تومان

میز پذیرش آکاژو مدل سپند

میز پذیرش و کانتر آکاژو مدل سپند(CR505)دارای صفحه و پایه دوبل کامل 32 میلیمتری است.پیشخوان بالا از جنس شیشه و 10 میلیمتری است.طول:200 سانتی مترعرض:95 ..

4,350,000 تومان

میز پذیرش آکاژو مدل دومینو دو

میز پذیرش و کانتر آکاژو مدل دومینو دو(CR122)دارای صفحه و پایه دوبل کامل 32میلیمتری می باشد.از جنس تمام ملامینه است.طول:215 سانتی مترعرض:75 سانتی مترار..

3,830,000 تومان

میز کارشناسی آکاژو مدل نهال

میز کارشناسی آکاژو مدل نهال (PE430)تمام ملامینه 16 میلیمتری است.دارای یک کشو و جای کیس است.طول میز:120 سانتی مترعرض میز:60 سانتی مترارتفاع میز:75 سانت..

780,000 تومان

میز پذیرش آکاژو مدل دومینو سه

میز پذیرش و کانتر آکاژو مدل دومینو سه(CR123)دارای صفحه و پایه دوبل کامل 32میلیمتری می باشد.از جنس تمام ملامینه است.طول:215 سانتی مترعرض:165 سانتی مترا..

5,050,000 تومان

میز کارشناسی آکاژو مدل دلتا

میز کارشناسی آکاژو مدل دلتا (PE315)تمام ملامینه است.دارای جای کیس است.پایه های های آن فلزی بوده و دارای صفحه 16میلیمتری است.طول میز:160 سانتی مترعرض م..

1,950,000 تومان

میز کنفرانس آکاژو مدل دیپلمات

میز کنفرانس آکاژو مدل دیپلمات(CF175)میز کنفرانس دیپلمات 14 نفره بودهصفحه ها و پایه های آن تمام دوبل 32میلیمتری و تمام ملامینه می باشد.طول میز: 420 سان..

6,100,000 تومان

میز کارشناسی آکاژو مدل سیما

میز کارشناسی آکاژو مدل سیما (PE490)تمام ملامینه است.دارای ال غیر متصل است.دارای صفحه دوبل کامل 32 میلیمتری می باشد.طول میز:180 سانتی مترعرض میز:165 سا..

2,270,000 تومان

میز کارشناسی آکاژو مدل گیسو

میز کارشناسی آکاژو مدل گیسو (PE440)تمام ملامینه 16 میلیمتری است.دارای یک کشو و یک کمد است.دارای پایه فلزی رنگ شده است که در صورت آبکاری 100000  ت..

1,040,000 تومان

میز پذیرش آکاژو مدل دومینو چهار

میز پذیرش و کانتر آکاژو مدل دومینو چهار(CR124)دارای صفحه و پایه دوبل کامل 32میلیمتری می باشد.از جنس تمام ملامینه است.طول:290 سانتی مترعرض:165 سانتی مت..

6,890,000 تومان

میز کارشناسی آکاژو مدل دنا

میز کارشناسی آکاژو مدل دنا (PE350)تمام ملامینه است.دارای جای کیس است.دارای پایه دوبل کامل و صفحه دور دوبل می باشد.کتیبه جلو CNCشده می باشد.دارای پایه ..

1,690,000 تومان

میز پذیزش آکاژو مدل مانا

میز پذیزش و کانتر آکاژو مدل مانا(CR118)دارای پایه دوبل کامل و صفحه دور دوبل 32میلیمتری است.بخش الحاقی روی پیشخوان از جنس AGT می باشد.قیمت بدون فایل سه..

2,150,000 تومان

میز کارشناسی آکاژو مدل گلبرگ

میز کارشناسی آکاژو مدل گلبرگ (PE510)دارای صفحه تمام دوبل 32 میلیمتری است.تمام ملامینه و ال دار بوده و دارای پایه فلزی می باشد.در صورت خواستن میز کنفرا..

1,690,000 تومان

نمایش:
مرتب کردن براساس:
اطلاعات تماس
تلفن تماس: 2188842155
موبایل: 09120203920
نشانی: خ فرصت شیرازی پلاک 90
معرفی کوتاه

در تفکر آکاژو؛ مسیری که از تولید یک مبلمان تا زمانی که به دست مشتری می رسد و لذت استفاده از آن نصیبش می گردد” همانند روند چرخه حیات انسان در این جهان می باشد"نظریه ها،بعد از تفکر ی عمیق عملی می گردد. این نظریه ها پس از مناظره ها به یک طرح گرافیکی تبدیل شده و برای طراحی  به واحد “طراحی ” سپرده می شود. پس از بررسی تیم فنی طرح اصلاح و بهینه می شود و سپس برای تولید نمونه اولیه به تایید مدیریت رسیده و رهسپار مراحل تولید می شود.تست های کیفیت توسط گروه “کنترل کیفیت” صورت می گیرد و مبلمان برای بررسی توسط مشتری هایی که به صورت تصادفی انتخاب می شوند به دست این مشتریان سپرده می شود تا نظر مشتریان گرفته شود.

شرکت در زمینه تولید انواع مبل راحتی و مبل ال فعالیت دارد.

امکانات داخلی
اینترنت رایگان ندارد
پارکینگ دارد
امکانات خدماتی
ارسال دارد
امکان تعویض دارد
امکان سفارش آنلاین دارد
تعویض رویه دارد