Menu
Your Cart

مبلمان منزل

عبارت  Couch از یک واژه فرانسوی به نام Coucher که به معنی دراز کشیدن است می آید.این تعریف با روشی که معمولا این عبارت بکاربرده می شود مطابقت دارد،البته مبل راحتی یعنی Couch مسلما راحت تر از مبل است.مبل راحتی به آسانی قابل تعویض است اما برخی افراد همه نوع مبل را تنها مبل صدا می زنند و نامی از مبل راحتی نمیبرند.اما اگر مبلی ببینیم که خیلی بزرگ و جادار باشد طوری که یک انسان در آن جا شود در این صورت آن را مبل راحتی می نامیم.طبق راهنمایی های فروش eBay که به فروشندگان کمک می کند تا تفاوت های مبل راحتی و مبل را برای خریداران شرح دهند،برای واژه مبل راحتی آورده اند:"کلمه ای فرانسوی است که برای توصیف مبلی که دسته ندارد و می توان از آن برای دراز کشیدن استفاده کرد،بکار می رود."

"مبل راحتی وسیله ای است که می توان روی آن دراز کشید،حلقه زد و اجازه داد که یک سگ رویش بنشیند.مبل راحتی جایی است برای استراحت کسی که خیلی خسته است و دوست دارد استراحت کند.کودکانتان اجازه دارند رویش بازی کنند و شما می توانید رویش چیپس میل کنید.اساسا کودکان و حیوانات از مبل راحتی خیلی بیشتر از مبل معمولی خوششان می آید.

مبل بیشتر برای مراسم ها و تشریفات رسمی استفاده می شود،روی مبل می توانند به تعداد 4 نفر یا بیشتر بنشینند و از این نظر در قیاس با مبل راحتی افراد بیشتری روی آن جا می شوند (روی  مبل راحتی دو یا سه نفر بیشتر  جا نمی شوند،که البته این امر مبل معمولی را برای کسانی که مهمان های زیادی دارند مناسب تر می کند.