×
آیا سوالی دارید؟
با خانم عاشوری آنلاین گفتگو کنید
Trolltunga Norway

صندلی کارمندی و کارشناسی

نمایش:
مرتب کردن براساس:

صندلی کارمندی نیک صنعت مدل N_K3001

صندلی کارمندی نیک صنعت مدل N_K3001صندلی کارمندی مدل K3001  از کلاف 20 میلی متری تشکیل شده و کف پشت آن یک تیکه است.جای نشیمن این مدل از فوم سرد و ..

687,000 تومان

صندلی کارمندی نیک صنعت مدل N_K520

صندلی کارمندی نیک صنعت مدل N_K520صندلی کارمندی مدل K520  از کلاف 16 میلی متری تشکیل شده و کف پشت آن یک تیکه است.جای نشیمن این مدل از فوم سرد و دا..

444,000 تومان

صندلی کارمندی نیک صنعت مدل N_K۵001

صندلی کارمندی نیک صنعت مدل N_K۵001صندلی کارمندی مدل K۵001  از کلاف 20 میلی متری تشکیل شده و کف پشت آن یک تیکه است.جای نشیمن این مدل از فوم سرد و ..

687,000 تومان

صندلی کارمندی نیک صنعت مدل N_K2040

صندلی کارمندی نیک صنعت مدل N_K2040صندلی کارمندی مدل K2040  از کلاف 16 میلی متری تشکیل شده و کف پشت آن یک تیکه است.جای نشیمن این مدل از فوم سرد و ..

518,000 تومان

صندلی کارمندی نیک صنعت مدل N_K411

صندلی کارمندی نیک صنعت مدل N_K411صندلی کارمندی مدل K411  از کلاف 16 میلی متری تشکیل شده و کف پشت آن یک تیکه است.جای نشیمن این مدل از فوم سرد و دا..

544,000 تومان

صندلی کارمندی نیک صنعت مدل N_K805

صندلی کارمندی نیک صنعت مدل N_K805صندلی کارمندی مدل K805  از کلاف 20 میلی متری تشکیل شده و کف پشت آن یک تیکه است.جای نشیمن این مدل از فوم سرد و دا..

608,000 تومان

صندلی کارمندی نیک صنعت مدل N_K2060

صندلی کارمندی نیک صنعت مدل N_K2060صندلی کارمندی مدل K2060  از کلاف 16 میلی متری تشکیل شده و کف پشت آن یک تیکه است.جای نشیمن این مدل از فوم سرد و ..

567,000 تومان

صندلی کارمندی و کارشناسی