×
آیا سوالی دارید؟
با خانم ابراهیمی آنلاین گفتگو کنید
Trolltunga Norway

صندلی اداری

نمایش:
مرتب کردن براساس:

صندلی مدیریتی نیک صنعت مدل N_M20۵0

صندلی مدیریتی نیک صنعت مدل N_M20۵0صندلی کارمندی مدل M20۵0  از کلاف 20 میلی متری تشکیل شده و کف پشت آن یک تیکه است.جای نشیمن این مدل از فوم سرد و ..

915,000 تومان

صندلی کارمندی نیک صنعت مدل N_K520

صندلی کارمندی نیک صنعت مدل N_K520صندلی کارمندی مدل K520  از کلاف 16 میلی متری تشکیل شده و کف پشت آن یک تیکه است.جای نشیمن این مدل از فوم سرد و دا..

444,000 تومان

صندلی کارمندی نیک صنعت مدل N_K۵001

صندلی کارمندی نیک صنعت مدل N_K۵001صندلی کارمندی مدل K۵001  از کلاف 20 میلی متری تشکیل شده و کف پشت آن یک تیکه است.جای نشیمن این مدل از فوم سرد و ..

687,000 تومان

صندلی مدیریتی نیک صنعت مدل N_M3020

صندلی مدیریتی نیک صنعت مدل N_M3020صندلی کارمندی مدل M3020  از کلاف 16 میلی متری تشکیل شده و کف پشت آن یک تیکه است.جای نشیمن این مدل از فوم سرد و ..

671,000 تومان

صندلی کارمندی نیک صنعت مدل N_K805

صندلی کارمندی نیک صنعت مدل N_K805صندلی کارمندی مدل K805  از کلاف 20 میلی متری تشکیل شده و کف پشت آن یک تیکه است.جای نشیمن این مدل از فوم سرد و دا..

608,000 تومان

صندلی مدیریتی نیک صنعت مدل N_M310

صندلی مدیریتی نیک صنعت مدل N_M310صندلی کارمندی مدل M310  از کلاف 20 میلی متری تشکیل شده و کف پشت آن یک تیکه است.جای نشیمن این مدل از فوم سرد و دا..

632,000 تومان

صندلی کارمندی نیک صنعت مدل N_K2040

صندلی کارمندی نیک صنعت مدل N_K2040صندلی کارمندی مدل K2040  از کلاف 16 میلی متری تشکیل شده و کف پشت آن یک تیکه است.جای نشیمن این مدل از فوم سرد و ..

518,000 تومان

صندلی مدیریتی نیک صنعت مدل N_M۳000

صندلی مدیریتی نیک صنعت مدل N_M۳000صندلی کارمندی مدل M۳000  از کلاف 20 میلی متری تشکیل شده و کف پشت آن یک تیکه است.جای نشیمن این مدل از فوم سرد و ..

745,000 تومان

صندلی اداری